Melodische Slaginstrumenten

Idiofonen met vastgelegde toonhoogte

Het geluid ontstaat door het instrument zelf in trilling te laten brengen.

01Xylofoon

Beschrijving

De xylofoon heeft houten klankstaven die geplaatst zijn op een houten klankkast. De toonhoogte van de klankstaven hangt af van de lengte van de houten klankstaaf. Hoe langer de klankstaaf, hoe lager deze zal klinken.
De meeste xylofoons in het schoolinstrumentarium hebben dezelfde tonen als de witte toetsen van de piano. Deze zijn echter snel om te wisselen met verhoogde of verlaagde klankstaven (bijv. Fis, Bes, enz.) Er zijn ook uitgebreidere xylofoons met twee rijen klankstaven.
Je komt de xylofoon vaak tegen in de klassieke muziek.

Hoe te bespelen?

Je bespeelt de xylofoon met kloppers met een harde kop (rubber, hout, kunststof).

Tips

Volgt nog.

02Metallofoon

Beschrijving

De metallofoon lijkt enorm op de xylofoon, alleen zijn de klankstaven van metaal. Ook bij de metallofoon geldt, hoe langer de klankstaaf, hoe lager de klank. Doordat de klankstaven van metaal zijn, blijven de gespeelde tonen langer doorklinken dan bij de xylofoon. Een klokkenspel is eigenlijk een hele kleine versie van de metallofoon.

Hoe te bespelen?

Je bespeelt de metallofoon met kloppers met een harde of zachte kop (rubber, hout, kunststof, vilt).

Tips

Volgt nog…

03Klokkenspel

Beschrijving

Een klokkenspel is een metallofoon. Je komt het klokkenspel tegen in een enkele rij met metalen klankstaven en een dubbele rij waar de bovenste rij dan de chromatische tonen zijn. 

Hoe te bespelen?

Een klokkenspel wordt bespeeld met harde kloppers (hout of hard kunststof).

Tips

Volgt nog….

04Klankstaaf

Beschrijving

In het schoolinstrumentarium kom je lossen klankstaven tegen. Elke klankstaaf heeft een eigen klankkast en daardoor zijn deze klankstaven eenvoudig over meerdere personen te verdelen. Losse klankstaven zijn altijd van metaal en is dus daarom ook een metallofoon.

Hoe te bespelen?

Je bespeelt een klankstaaf (metallofoon) met kloppers met een harde of zachte kop (rubber, hout, kunststof, vilt).

Tips

Volgt nog…

05Boomwhackers

Beschrijving

Boomwhackers zijn meerkleurige holle plastic buizen die gestemd zijn. Elke kleur heeft een vaste toonhoogte. Je kan deze toonhoogte omlaag octaveren door een dop aan het einde van de buis te plaatsen.  

Hoe te bespelen?

Je bespeelt de boomwhacker door tegen een andere boomwhacker aan te slaan, tegen je lichaam of tegen een ander voorwerp. Ook kan je eventueel met kloppers op de boomwhacker slaan mits deze niet te gedemd wordt door andere oppervlakte.

Tips

Volgt nog….